Bläddra

Den grå kastrullen

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: självkänsla och självförtroende Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

Den grå kastrullen

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: självkänsla och självförtroende Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här
Den grå kastrullen handlar om en tjänstvillig kastrulls olika upplevelser då han får möta fyra generationer av ägare. Olika uppdrag väntar överallt och det är inte alla som går så bra. Olika känslor och stämningar påverkar kastrullens självbild under resans gång. Kommer det att gå bra för honom till slut?
Författaren till boken är Ann-Charlotte Englund. Hon har lärarutbildning för förskola, förskoleklass och grundskolans låg- och mellanstadium. Författaren rekommenderar boken som högläsningsbok för de minsta och som egen läsning för de som knäckt läskoden. Bilderna är tydliga och återkommer alltid på samma sida. Texten är stor och hör tydligt samman med bilden på motsvarande sida. Alla händelser i boken är hämtade ur det verkliga livet. Vidare rekommenderar författaren boken som samtalsbok om känslor, hur, varför och på vilket sätt de påverkar självbilden. Kastrullen blir en neutral kontaktpunkt för barnet att kunna känna igen sig i.