Bläddra

Den gröna näringen under 200 år. Del II Belöningar och minnen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Den gröna näringen under 200 år. Del II Belöningar och minnen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Allt sedan 1700-talet har belöningar, till exempel medaljer, använts för att premiera goda exempel, framstående prestationer och framåtanda inom den agrara sfären. Här redovisas belöningsverksamhetens betydelse för näringarnas utveckling i ett brett europeiskt sammanhang. En synnerligen spännande historia berättas, som tidigare inte sammanfattats, tillsammans med cirka 850 medalj- och belöningsföremål från förr och nu. Belöningar är till viss del fortfarande något som används för att stimulera värdefulla insatser inom exempelvis skogsvård, jakt, växtförädling, fruktodling, biskötsel, hästavel och mejeriverksamhet. Boken ger intressanta översikter för ett 30-tal olika gröna näringssektorer och historien för de fler än 250 organisationer som delat ut belöningar. Illustrationerna av medaljerna visar dessutom ett stycke ofta bortglömt svenskt konsthantverk under drygt två århundraden.