Bläddra

Den komplexa kontinenten : staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Den komplexa kontinenten : staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här
Denna antologi samlar en rad artiklar som ursprungligen presenterades vid Nordiska Samehistoriska Symposiet i Kautokeino 1998. I de femton artiklarna, som både är på svenska, norska och engelska, behandlas en rad olika frågeställningar, de flesta med fokus på samisk historia men några med inriktning på Ryssland. I några artiklar med fokus på 1700-och 1800-tal berörs sjösamerna vid den norska kusten, samiska strategier vid kriser i renskötseln, hur Rysslands annektering av Finland på sikt påverkade efterlevnaden av Lappkodicillen, religiösa väckelserörelser bland den samiska befolkningen samt utvecklingen av det skogssamiska samhället. I de mer samtidshistoriska artiklarna berörs samepolitiken i både Sverige, Norge och Finland, där faktorer som klassificering av folk, rasantropologi och statliga utredningar tas upp. I artiklarna med rysk tematik berörs frågor som de arktiska upptäcktsresandena Eduard Toll från Ryssland och Fritjof Nansen från Norge, Norges policy rörande ryska flyktingar under 1920- och 1930-tal och gränsavtalet mellan Ryssland och Norge efter andra världskriget.