Bläddra

Den konstitutionella revolutionen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den konstitutionella revolutionen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering.

Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den samhälls- och rättsvetenskapliga forskningen om konsekvenserna av olika konstitutionella val, utifrån vilken författarna identifierar en rad centrala problem med tydlig konstitutionell grund.