Bläddra

Den litterära textens förändring : studier tillägnade Stina Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Den litterära textens förändring : studier tillägnade Stina Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Under sin tid som forskare och lärare har professor Stina Hansson inspirerat en lång rad studenter, doktorander och kolleger. I boken Från Herkules till Swea. Den litterära textens förändringar (200) drog hon upp linjerna för en litteraturhistoria som inte handlar om författarna, utan om texterna och de litterära formerna. Stina Hanssons undertitel har blivit huvudtiteln för denna hyllning till henne. Kolleger och vänner bidrar med studier som ansluter till de frågor hon har lyft fram: retorikens betydelse, förhållandet mellan muntligt och skriftligt, de begränsningar och möjligheter som repertoaren och normsystemen innebär, genrernas dynamiska samspel: det som styr den litterära textens förändringar.