Bläddra

Den orättvisa skolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den orättvisa skolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Problemen med den svenska skolan är mycket större än vad som hittills varit känt med oacceptabla och ökande skillnader. Idag går en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan fullständiga betyg och det finns kommuner där mer än 40 procent gör det. Utvecklingen visar på ett skolsystem där föräldrarnas bakgrund har en avgörande betydelse för hur väl eleven klarar grundskolan - istället för att, som tänkt, vara kompensatorisk.

I en skarpsynt granskning av den svenska grundskolan visar författarna att utvecklingen inte alls beror på bristande resurser eller låg lärartäthet. Tvärtom har nästan alla kommuner väsentligt ökat sina resurser till skolan och lärartätheten är oförändrad sedan 1993. Istället pekar man på bristande styrning, kontroll och ledarskap från såväl Skolverket som från kommuner och skolledare och en oförmåga att dra kloka slutsatser av all den skolstatistik man producerar. Förändring är dock faktiskt möjlig - utan stora kostnader, men genom att jobba smartare.

Stefan Fölster arbetar som chefekonom på Svenskt Näringsliv. Anders Morin arbetar som ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Monica Renstig är fristående ekonomijournalist och författare inom bland annat skola och sjukvård.