Bläddra

Den röda mössan : akvareller och dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Köp här

Den röda mössan : akvareller och dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Köp här
Vad vet vi om livet och de ständigt återkommande frågorna om kärleken, sorgen, rädslan och döden? Dikterna och bilderna talar sitt eget språk, precis som Du, som läser boken, tolkar orden och bilderna på Ditt sätt!
Eva Carlmark är född 1947, uppvuxen i Älvängen men är nu bosatt i Kungälv. Hon har ett förflutet som sjuksköterska och gymnasielärare i vård och omsorg. Lyrik och måleri har varit viktiga ingredienser i livet. Bildintresset har fördjupats med universitetsstudier i konstvetenskap och akvarellmåleriet är en ständigt pågående process sedan tjugo år tillbaka. Hon har deltagit i många kurser i måleri och haft två egna utställningar i Kungälv.
”Den röda mössan” är hennes debutbok med dikter och egna akvareller.