Bläddra

Den romantiska parken : Baldersnäs på Dal

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Den romantiska parken : Baldersnäs på Dal

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
Baldersnäs park i Dalslands skogsbygder var på sin tid en av de främsta och största romantiska parkanläggningarna i Sverige. I boken Den romantiska parken Baldersnäs på Dal får vi följa anläggandet av den stora parken, bland annat genom en bevarad anteckningsbok där Carl Fredrik Wærn under många år noterade alla planerade park- och trädgårdsprojekt.