Bläddra

Deras värld var Borstahusen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Deras värld var Borstahusen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Boken är en viktig dokumentation av ett samhälle och dess fiskare från 1970-talets Sverige. Den då nyutbildade och unge fotografen Bo Ingvar Svensson fick genom goda vänner en unik möjlighet att lära känna ett ”gäng åldrande original” och fiskare i skånska Borstahusen utanför Landskrona. Att dessa ”original” inte passade in i mallen för Välfärdssverige innebar inte att de själva var omedvetna om att det förhöll sig så. Svensson har i boken Deras värld var Borstahusen med text och bilder lyckats fånga just denna sårbarhet och kombinerar den med deras stolthet, humor och filosofi om att livet inte är en jakt på ting och upplevelser, utan ska levas i nuet med dem man tycker om.
”Den bok ni nu håller i handen är inte bara en sällsynt vackert berättad bilddokumentär om en tid som flytt. Det är också berättelsen om spolingen som blev till man genom vänskapen med en grupp grånade fiskare och den krets av vänner som på ett respektfullt sätt månade om deras väl och ve i en tid av ofrivillig förändring.”
Lars Lagergren
Docent, Malmö Högskola