Bläddra

Det allmänna som avtalspart : särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Köp här

Det allmänna som avtalspart : särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Köp här

Redogörelse för gränsdragningen mellan privaträtt och offentlig rätt i samband med att det allmänna ingår avtal. Analyserar problem som kan uppstå när stat, kommun och landsting ingår avtal med enskilda. Tar upp frågor om t.ex. vad det allmänna kan avtala om och vem som med bindande verkan kan ingå avtal. Vidare redovisas rättspraxis på området samt en rad avtalsexempel t.ex. entreprenadavtal inom barn- och äldreomsorg, ramavtal med behandlingshem och plankostnadsavtal.