Bläddra

Det är kul med hockey!

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barn och ungdom: sport och friluftsaktiviteter Barn och ungdom: vintersport Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: sportberättelser
Köp här

Det är kul med hockey!

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barn och ungdom: sport och friluftsaktiviteter Barn och ungdom: vintersport Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: sportberättelser
Köp här
Hockeyskolan är en bok för barn och ungdomar som tränar för livet. De tappra människor som från tidig ålder ger 100% för sin sport och sina kamrater.

Författaren lyfter inte bara fram det sportsliga utövandet utan vill även belysa det engagemang som ishockey väcker i familjer med idrottande barn samt vikten av att hålla på gemensamma värderingar såsom alla barns rätt att få deltaga.