Bläddra

Det fackliga förtroendet : en studie av ombudsmän och experter 1950-1991

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det fackliga förtroendet : en studie av ombudsmän och experter 1950-1991

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det fackliga förtroendet handlar om hur den svenska fackföreningsrörelsen har rekryterat sina ledare under 1900-talet. Den svenska fackföreningsrörelsen har under århundradet växt till en betydande samhällsinstitution och boken kartlägger LOs och förbundens rekryteringsvägar och hur man resonerat. Författaren analyserar också hur förändringar i samhället, till exempel rationalisering, professionalisering och modernisering, påverkar fackföreningsrörelsen och vilka som lett dessa förändringar.
Ett annat intressant avsnitt handlar om hur förhållandet mellan förtroendevalda och experter och intellektuella har utvecklats.