Bläddra

Det första världskriget

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi

Det första världskriget

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Diktsviten Det första världskriget är en annorlunda historieskrivning och lyrisk nyhetsrapportering från det krig som inledde det moderna 1900-talet. I sviten, som också är en språk- och mediahistoria skriven i TV-ljuset från Bosnien och Irak, blandas citat från autentiska brev med »CNN Verduns« rapporter från »strupgravar och språkdepåer«. Bland gravarna och i de efterlevandes huvuden pågår något som liknar ett minnets krig mot glömskan.

Thomas Kling är en av Tysklands viktigaste samtida poeter. Han är född 1957 och bor på den före detta raketstationen Hombroich.

Pressrsöter

»...orden tränger in i de inre himlarna, och lydelserna rikoschetterar mot den skrivna världens alla gränsmärken.«
Martin Lagerholm, Svenska Dagbladet

»Det är en tät diktsvit där stroferna består av tre breda rader och de reptilsnabba, stundom lekfulla växlingarna mellan teman och tidsplan leder till osedvanligt allusionsrika associationsbanor.«
Jan Karlsson, Sundsvalls Tidning