Bläddra

Det gotländska jordbrukets historia

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Det gotländska jordbrukets historia

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Mänga är det som har saknat en sammanhållen berättelse om jord­brukets historia på Gotland. Hur började det? Hur utvecklades det? Vad är det som är speciellt med jordbruket på Gotland? I den här boken finns översikten över den näring som i lång tid varit dominerande på ön. Här finns berättelserna om myrutdikningarna, om laga skiftet, om vildkaninplågan, om de extremt goda rapsåren, men också om torka och missväxt och svåra tider. Återkommande inslag är inlägg hämtade från gräsrotsnivå. Boken innehåller också några nutidsreportage, som snart till­hör historien de också. Slutklämmen är en samling anekdoter och talesätt. Roland Olsson, född 1946 på en gård i Vamlingbo, är tidigare känd som mångårig journalist på Gotlands Allehanda, där han under flera decennier följde jordbrukets utveckling. Han är också känd for sitt engagemang inom revy (Gotlandsrevyn) och teater (Bottarveteatem).