Bläddra

Det kort sagda : i haikuform

Köp här

Det kort sagda : i haikuform

Köp här
Att skriva haiku har japanskt ursprung och fick sitt genomslag redan på 1600-talet med poeter som Bashō och Onitsura. I vår västerländska tappning har haikun normalt tre rader med fem stavelser i rad ett, tre och sju i den andra. Dikten utgår vanligtvis från vad man uppfattar med sina sinnen och knyter an till en årstid och naturen. I slutet läggs en vändning in som vidgar tanken och innehållet. Senryu har samma form men med friare val av tema och innehåll. En närbesläktad diktform är tanka. Den inleds som en haiku men avslutas med ytterligare två rader på sju stavelser. I modern haikudikt står form och innehåll friare. De totalt 311 dikter som finns med i denna samling är hämtade från såväl tidigare diktböcker som nyskrivet material. Varje dikt är ett eget poem, men tillsammans samverkar de och formar ett tankeflöde eller repliker i en dialog. Teman växlande från naturstämningar till dikter om relationer, livet, kärleken och döden. Sune Axelsson debuterade som författare 2009. Han har gett ut sex diktsamlingar, en novellsamling, två essäböcker och ett drama. I Bokens väg till läsaren och biblioteken beskrivs det litterära kretsloppet och dess olika aktörer.