Bläddra

Det nya vapnet

Kategorier: Flygplan Flygstridskrafter och flygstridföring Fordon Krig och försvar Livsstil, hobby och fritid Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det nya vapnet

Kategorier: Flygplan Flygstridskrafter och flygstridföring Fordon Krig och försvar Livsstil, hobby och fritid Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken ger en introduktion och sammanfattande historik över flygets insatser och utveckling under första världskriget. Flygkrigets historia under första världskriget har hamnat en smula i skuggan av andra världskriget då stridsflyget ofta spelade en dominerande roll. En vanlig uppfattning är att luftkriget under första världskriget bestod av en serie dueller mellan ett antal flygaress, utan nämnvärd betydelse för krigets utgång. Detta är emellertid till stor del en felaktig syn på de dåtida flyginsatserna. Istället vill boken visa hur det militära flyget växte fram, från den första tidens förvirring beträffande placering i krigsorganisationerna och taktisk tillämpning, till ett välorganiserat och användbart vapen. Tekniskt betydde utvecklingen under krigsåren en revolution från pionjärtidens sköra och ofullkomliga maskiner till 1918 års ingenjörsmässiga konstruktioner med mer än fördubblad fartprestanda. De stora flermotoriga bombflygplanen blev efter krigsslutet grunden till och inledningen av en ny era: passagerarflyget. På gott och ont blev kriget den plattform som lyfte fram flyget till en mognad position, såväl civilt som militärt.