Bläddra

Det ropades i skymningen… Vidskepelse och trolldomstro på Gotland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Det ropades i skymningen… Vidskepelse och trolldomstro på Gotland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Det ropades i skymningen ute på en myr påstod år 1680 en kvinna i Rone socken på Gotland. För henne och andra sockenbor framstod ropen som läten från ett övernaturligt väsen - från ett i lönn fött och mördat barn. Det var en barngast som skrek om kvällarna. I socknen fanns det en barnamörderska. Ett ouppklarat mord var ett brott som kunde nedkalla Guds straff över dem alla. En krissituation hade uppstått och det gällde att finna den skyldiga. Föreliggande framställning behandlar trosföreställningar och berättelser om övernaturliga fenomen och väsen. Den är avsedd att framvisa den stora betydelse dylika företeelser hade för människorna i gången tid och hur tro och dikt påverkade deras uppfattning av omvärlden och präglade deras beteende.