Bläddra

Det svenska militärflygets debut II – Malmen år 1913

Köp här

Det svenska militärflygets debut II – Malmen år 1913

Köp här
Verksamheten återupptogs i maj på Malmen, infanteriets övningsfält vid Malmslätt utan­för Linköping. Chef sedan föregående år var kapten Hamilton som tillsammans med löjtnanterna von Porat och Jungner var de enda armé­flygarna. Under sommaren utökades dock förbandet med dels två nyinköpta flygplan, dels tillkom två i Cederströms flygskola utbildade förare, löjtnanterna Björnberg och Silow. Särskilt den sistnämnde tycks ha haft naturlig fallenhet för aviatiken, men blev dessvärre militärflygets första dödsoffer två år senare. Marinen återupptog sin flyg­verksamhet först på senhösten. Platsen var nu Oscar-Fredriksborgs kustfästning där Dahlbeck fick tre nyutbildade kolleger och tre nyinköpta sjöflygplan att driva verksamheten med. Endast ett av dessa marinens pionjärplan kom att bevaras – Tekniska museets flygbåt Donnet-Lévêque.