Bläddra

Det svenska samhället 1720-2018 – Böndernas och arbetarnas tid (bok + digital produkt)

Kategorier: Historia och arkeologi

Det svenska samhället 1720-2018 – Böndernas och arbetarnas tid (bok + digital produkt)

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Den här boken är en direkt fortsättning på Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800–1720 och behandlar framväxten av det moderna Sverige. Denna skildras i två större tidsavsnitt, benämnda ”Böndernas tid” (1720–1866) och ”Arbetarnas tid” (1866–2018). Beteckningarna är valda för att poängtera de grupper som socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt var betydande för samhällsutvecklingen under dessa perioder. Författarna skildrar utvecklingen från både klass- och könsperspektiv. Denna sjätte upplaga av boken är reviderad och uppdaterad. Det svenska samhället 1720–2018 är främst avsedd för studenter i historia på universitet och högskolor. Till den här boken finns ett omfattande webbmaterial med miniföreläsningar, kartor, illustrationer, källtexter och diskussionsfrågor. Tillgång till detta får du genom en kod på omslagets insida.