Bläddra

Det svenska samhället 800-1720 – Klerkernas och adelns tid

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Det svenska samhället 800-1720 – Klerkernas och adelns tid

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
I den här boken behandlas svensk historia från Ansgars ankomst 829 till nedgången för det karolinska enväldet och stormakten Sverige. Samhällets utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns Klerkernas tid (800–1520) och Adelns tid (1520–1720). Beteckningarna är valda för att tydligt betona de grupper som socialt, politiskt och ekonomiskt var tongivande under dessa århundraden. Författarna skildrar utvecklingen från både klass- och könsperspektiv. Denna fjärde upplaga av boken är reviderad och uppdaterad. En fortsatt skildring av det svenska samhällets framväxt finns i Det svenska samhället 1720–2010 av Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström. Det svenska samhället 800–1720 är främst avsedd för studenter i historia på universitet och högskolor. Den här boken finns även som e-bok, med länkar till ett omfattande material såsom miniföreläsningar, kartor, illustrationer, källtexter och diskussionsfrågor. Tillgång till e-boken får du genom en kod på omslagets insida. Fjärde upplagan