Bläddra

Det uppochnedvända timglaset : en samling betraktelser 1972-2022

Kategorier: Juridik
Köp här

Det uppochnedvända timglaset : en samling betraktelser 1972-2022

Kategorier: Juridik
Köp här
Det uppochnedvända timglaset är en samling betraktelser i spridda – somliga mycket spridda – ämnen. Texterna är också spridda över tiden: 1972–2022, och nästan allihop är publicerade tidigare; på spridda ställen. Texterna spänner över områden som dikt och ära, språkfel och fel språk, protokollskrivandets ädla hantverk, existentiell analys av koncernchefens ställning, påbudens poesi, recension av lagboken, middagssällskapet som enkelt bolag, nyutexaminerade jurister och – utan anknytning till närmast föregående ämne – odling av vildflor. I utvidgningen i denna tredje upplaga ingår betraktelser i för mänskligheten så angelägna frågor som exempelvis: • När upphör ett avtal som inte säger när det upphör? • Varför tror lagstiftaren inte att en säljare kan garantera att en vara levereras i rätt tid? • Varför håller man en bolagsstämma i sex timmar, när den lika gärna kan klaras av på sex minuter? Sven Unger var – som så många andra i hans gene­ration – född år 1947. Han lämnade oss hastigt och oväntat i februari 2023. Han var i decennier verksam på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har varit ord­förande i Sveriges advokatsamfund. Han gav ut böckerna Inga ord efter mig, Bolagsstämma i praktiken – en teoribok, Ordet är fritt – mycket fritt och Ord i bild. Från abrakadabra till övertoner; och han var medförfattare till boken Allehanda om skadestånd i avtals­förhållanden.