Bläddra

Det var en gång en vallareman : boken om Göte Hedenquist – en modig präst och en ovanlig pappa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Det var en gång en vallareman : boken om Göte Hedenquist – en modig präst och en ovanlig pappa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Göte Hedenquist var prästen som ägnade en stor del av sitt liv att närma religionerna till varandra, framför allt judendom och kristendom. Han började detta arbete i Svenska Israelsmissionen i Wien några år före andra världskriget. När Hitler-Tyskland annekterade Österrike ägnade han flera års ofta riskfyllt arbete åt att gömma judar och hjälpa dem att fly ur landet. I debatten har förekommit många osanningar om de svenska prästernas arbete i Wien med att rädda judar undan nazismen. Monika Sjögren, Göte Hedenquists dotter, ger en sann bild av Göte Hedenquists arbete tillsammans med hustrun Elsa, men också av hur det var att växa upp i en prästfamilj med ett både krävande och berikande engagemang. Monika Sjögren ger ett ömsint porträtt av sin far som kristen, djupt humanistisk och internationellt engagerad.