Bläddra

Dialektisk beteendeterapi : färdighetsträningsmanual

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi

Dialektisk beteendeterapi : färdighetsträningsmanual

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en psykoterapi som tagits fram särskilt för klienter med borderlinepersonlighetsstörning. Metoden kombinerar bland annat zenbuddistisk meditationsteknik och beteendeterapi och det är dialektiken mellan acceptans och förändring som givit terapin dess namn.


DBT-klienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. I färdighetsträningen, som oftast bedrivs i grupp, lär klienten sig olika nya sätt att hantera livet, och i individualterapin får hon hjälp och stöd att tillämpa dessa.


Färdighetsträningen omfattar fyra huvudområden som beskrivs i detalj i boken: att kunna vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor och att kunna stå ut i svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden.


Första delen av boken består av en beskrivning av individualterapin av Åsa Nilsonne. Sedan följer Marsha Linehans utförliga instruktioner till den blivande färdighetstränaren samt de arbetsblad som används i träningen.


Boken riktar sig till läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer som arbetar med psykoterapi och/eller psykiatri.


Översättning Jörgen Herlofson