Bläddra

Djupfryst

Kategorier: Barn och ungdom: mysterier och övernaturligt Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: action och äventyr

Djupfryst

Kategorier: Barn och ungdom: mysterier och övernaturligt Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: action och äventyr
Köp här
Larmet har gått i Arktis. Om den topphemliga organisationen Krypto inte lyckas ta havsmonstren till säkra vatten är risken stor att de upptäcks. Och Krypto behöver Ofelias hjälp. Men det är inte bara Ofelia och Björn som reser mot Arktis. Chefen för Saltviks akvarium och World Zoo följer efter dem. De letar efter havsmonster som kan bli nya publikattraktioner. Det blir en dramatisk och iskall expedition! Ofelia hittar inte enbart spår av ett nytt havsmonster, utan också ledtrådar till sitt och förflutna.

Böckerna i Krypto-serien är serieberättelser fyllda av äventyr och spänning. Serien är skapad av Hans Jørgen Sandnes. Med träffsäkert berättande och fantastiska illustrationer tar han läsaren med på stora äventyr. Ofelia och Björn tar sig an utmaningar, övervinner motgångar och visar prov på mod. Och teman som havsmonster, vänskap och mystik resulterar i stor läsglädje för både ovana som vana läsare. Med Krypto-böckerna når Hans Jørgen Sandnes ut brett till en ny generation serieälskare. Djupfryst är den femte boken i Krypto-serien och läsaren får veta lite mer om Ofelias bakgrund.

Hans Jørgen Sandnes behärskar serieberättandets verktyg med säker hand och han kombinerar skickligt text och bild. Handlingen och spänningen byggs upp genom effektfulla växlingar i scener, bildbeskärning och perspektiv. Ordlösa sekvenser avlöser sekvenser med pratbubblor och visar att Sandnes litar både på ordens och bildens förmåga att förmedla berättelsen. Havsmotivet framhävs genom den konsekventa användningen av gröna och blå toner och enkla bakgrunder vilket sätter fokus på karaktärerna och deras handling.

Sagt om Krypto - Froströk:
Hans Jørgen Sandnes har ett högt tempo när han berättar. Dialogen är riklig och skriven med versaler. Serierutorna är vältecknade i övervägande blå och gröna toner i en stil som ligger nära den animerade filmen. Sandnes har lika stor tillit till bild som text. Ibland förs handlingen textlöst framåt i en serie rutor för att därefter återknyta till dialogen. Det gör serien mer lättillgänglig för läsaren. Äventyret utspelar sig på land och under vatten där vänskap och mod är ett genomgående tema.
Christina Wedenmark, BTJ

Sagt om Krypto - Käftarna i djupet:
Käftarna i djupet är liksom tidigare delar i serien mycket bra. Den är vältecknad, med klara uttrycksfulla bilder i fina matta färger, och har välskriven dialog och handling. Texten är skriven med enbart versaler, vilket underlättar läsningen för lässvaga barn.
Per Berg, BTJ-häfte nr 4/23

Sagt om Krypto - Orkanen
Detta är en mycket sympatisk tecknad serie som berör ämnen som vänskap, mod och förstås fantastiska äventyr, och bör tilltala många barn i mellanstadieåldern, både läsvana och läsovana. Hans Jørgen Sandnes står för både text och de vackert färgade illustrationerna bestående av mycket gröna och blå toner för att förstärka känslan av havsmiljö...