Bläddra

Doktor Guillotin : En huvudlös historia

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här

Doktor Guillotin : En huvudlös historia

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här
Få personer i historien har på så totalt felaktiga grunder upprört människor mera än doktor Guillotin. Mer än 200 år efter hans död förekommer det ännu några envist efterhängsna och illasinnade myter om läkaren och filantropen Joseph Guillotin. Dessa myter måste med resoluta hugg avlivas! Doktor Guillotin uppfann inte giljotinen. Denna felaktiga uppgift står dock att finna i ett stort antal böcker och artiklar i bibliotek och arkiv runtom i världen liksom i ett överväldigande stort antal hemsidor på internet. Giljotinen var definitivt inget nytt påfund av varken doktor Guillotin eller av någon annan i Frankrike under det sena 1700-talet. Men, när det väl bestämdes att denna typ av maskin skulle användas under franska revolutionen stod det dock klart att den behövde förändras och förbättras för att effektivt tjäna sitt syfte i rättvisans namn. Sanningen är Guillotin var en vänlig och djupt religiös, pacifist och filantrop som var helt emot dödsstraff. Den avrättningsmekanism som vi idag kallar för giljotin finns beskriven i olika utföranden redan 500 år före den franska revolutionen. Giljotinen var alltså namnet till trots inte alls någon uppfinning av doktor Guillotin. Beteckningen giljotin användes heller aldrig i fransk lagtext under hans levnad. Inte blev han heller själv avrättad genom halshuggning med det instrument som bär hans namn. Den gode läkaren avled däremot vid nära 76 års ålder i sviterna av en infektion i ena axeln