Bläddra

Dramer från Bosnien-Hercegovina

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Köp här

Dramer från Bosnien-Hercegovina

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Köp här
Detta är det första urvalet av dramer från Bosnien-Hercegovina på svenska, och tanken är att etablera broar av intresse, förståelse och utbyte mellan de båda ländernas litteratur och kultur. Det kortsiktiga målet är att låta den svenska mottagaren bekanta sig med bosnisk-hercegovinsk dramatik, och det långsiktiga är att etablera dramatiken från Bosnien-Hercegovina internationellt genom att den framförs på svenska teatrar.