Bläddra

Droppar ur Kunskapens Hav

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Köp här

Droppar ur Kunskapens Hav

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Köp här
Varje atom i hela universum genomsyras av samma liv, av samma ande. Detta liv uttrycker sig i en mångfald former på alla plan, i alla mineraler, växter, djur och människor, men även på de för våra fysiska ögon osynliga planen, bl.a. tankarnas och känslornas plan.
Kontaktpunkten med det universella livet finns i hjärtat, och när man undermeditation tonar ner hjärnans verksamhet kan man ibland förnimma livets röst i sitt hjärta.
Det urval av dikter, aforismer och texter som författaren mottagit på detta sätt presenteras i boken "Droppar ur Kunskapens Hav". Även om de får ses som personligt riktade till författaren, så är de av en allmängiltig karaktär, och kan ses som hjälpmedel till att förstå orsakerna till livets olika skeenden. De innehåller ledtrådar till hur var och en av oss kan underlätta livsvandringen för oss själva och för våra medmänniskor.