Bläddra

Drottning Silvia : en jubileumsbok

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Drottning Silvia : en jubileumsbok

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
I år fyller drottning Silvia 70 år. Inför firandet lanseras en jubileumsbok, som ger en unik inblick i drottningens vardag som yrkeskvinna.

I boken delar hon öppenhjärtigt om sitt liv, sin familj och sitt livsverk. Hon berättar där hur det var att flytta till ett nytt land och kultur och dessutom lära sig drottningrollen, men också vilka förebilder hon hade i detta. Vidare hur det var att kombinera denna roll med att vara småbarnsmamma erfarenheter och lärdomar hon idag kan föra vidare till sin egen dotter. Men vi får också följa med till familjens hem, drottningens arbetsvardag, statsbesöken och hennes många, omfattande och tidskrävande sociala engagemang och höra henne berätta om dem och varför de kom till. Få kungligheter i historien har varit lika aktiva och personligt involverade i sociala engagemang som drottning Silvia. Genom åren har hon fått ta emot flera hedersbetygelser och priser för sina humanitära insatser, och hon har startat flera numera internationella organisationer. Trots ett oerhört intensivt schema, ägnar drottning Silvia stor del av sin tid åt sina många engagemang.
Slutligen får vi också höra henne berätta om de senaste årens tuffare medieklimat, hur det har påverkat henne men också vad som drivit henne vidare i sökandet efter sanningen.

Med denna bok vill vi visa en annan bild av vår drottning kvinnan, ledaren och entreprenören med hopp om att vi alla ska få en mer fullödig bild. Maud Olofsson