Bläddra

Du

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Du

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Vad innebär det att se en människa som ett du, och vilka blir effekterna för kunskapsteoretiska samt perceptions- och moralfilosofiska problem? Heidegger, Wittgenstein, Bakhtin och J. L. Austin har inspirerat Furberg. Men referenserna är avstamper: Du är en utpräglad solitär som självständigt röjer ny mark för filosofin.