Bläddra

Duellen i Göttingen 1780

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Duellen i Göttingen 1780

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
I denna halvdokumentära roman reser i september 1779 sju unga svenskar till Göttingen för att studera. De är alla mycket unga, sånär som på Jakob Fredrik Neiktar som är 35 år och något av en ledare för gruppen. Utöver Neiktar är det bara yttereligare en som inte är av adlig börd, den rike och begåvade juden Levin. Efter en tid byggs en spänning upp mellan Levin och adelsmannen von Segebaden, som trots sin börd är både fattigare och mindre begåvad än Levin. Det hela utmynnar i att han utmanar Levin på duell. Av olika skäl kommer duellen aldrig till stånd, men von Segebaden relegeras och får resa hem i vanära. Väl i Sverige tar han sitt liv endast 21 år gammal.