Bläddra

Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Den Poetiska Eddan, vår kanske främsta källa till den nordiska mytologin, är en samling fornnordiska guda- och hjältekväden bevarade för eftervärlden genom en pergamenthandskrift återfunnen på Island vid 1600-talets mitt. Innehållet anses i huvudsak ha tillkommit på Island och i västra Norge under perioden 800-1250.