Bläddra

Efter Mörkret Kommer Ljuset/ After Darkness Comes The Light

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Efter Mörkret Kommer Ljuset/ After Darkness Comes The Light

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
”Efter Mörkret Kommer Ljuset/ After Darkness Comes The Light” ” baseras på intervjuer med människor inom olika etablerade sfärer i samhället. Några personer är offentliga och några inofficiella, som inspirerar med deras berättelser om deras drivkrafter och hur de tar sig över hinder i vägen för att uppnå sina färdigheter. Vi alla har säkerligen gått igenom svackor i livet som kan relateras till ”mörkret” och genom våra drivkrafter tagit oss till ”ljuset”. Idag upplever många människor hopplöshet, orättvisa och destruktivitet. Ett osynligt utanförskap genomsyrar samhället där många människor isoleras från att våga tro på sina drömmar och fullfölja sina ambitioner. Varje person oavsett bakgrund eller erfarenhet, bär på en unik historia samt en ryggsäck som vi alla kan inspireras utav. Att bryta fördomar, vara stolt över sin identitet och sin bakgrund, är något som lyfts fram som positivt i boken.