Bläddra

Egna miljöuttalanden -.rätt eller fel

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Egna miljöuttalanden -.rätt eller fel

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Hur man kan och får formulera marknadsbudskap med miljöinnehåll, det är ämnet för den här handboken. Utgångspunkten är den internationella standarden Miljömärkning och miljödeklarationer Egna miljöuttalanden (SS-EN ISO 14021) samt den svenska praxis som utvecklats vid tillämpning av marknadsföringslagen.<br><br>
Boken riktar sig till alla som vill marknadsföra sina produkters miljöfördelar eller som utformar marknadsföring för sina kunders räkning. Tanken är att boken ska utgöra ett stöd i att skapa tydliga budskap utan att riskera att gå i några av de fallgropar man lätt kan trilla i. Förutom ett antal fällande domar i marknadsdomstolen innehåller boken också exempel på hur man kan skapa miljöuttalanden som är både framgångsrika och förenliga med kraven på vederhäftighet.