Bläddra

Ekologiskt lantbruk – fördjupning

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Ekologiskt lantbruk – fördjupning

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Genom sitt breda innehåll med växtodling, djurhållning, trädgårdsodling och ekonomi är detta den kompletta handboken för ekologiskt lantbruk.

Växtodling. Behandlar växtnäringsförsörjning, vall, gödsling och gödselvård, odlingsåtgärder, växtföljd, ogräsreglering, skador och sjukdomar med mera.

Djurhållning. Utförligt om mjölkproduktion, nöt, svin, höns, får, avel, hälsovård, parasiter, byggnader och stallförhållanden.

Trädgårdsodling. Omfattar växtföljd, gröngödsling, växtnäring, ogräsreglering, skadedjur och sjukdomar, plantuppdragning, växthusodling.

Ekonomi. Tar upp kalkyler, ekologiskt byggande, val av material, omläggning och de ekonomiska förändringar som en omläggning innebär.