Bläddra

Ekopark Böda. En magisk skog.

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Nationalparker och naturreservat
Köp här

Ekopark Böda. En magisk skog.

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Nationalparker och naturreservat
Köp här
Ekopark Böda är en av Sveaskogs rikstäckande ekoparker, från Österlen i Skåne till Pajala i norr. Ekoparken syftar till att kombinera skogsbruk och naturvård på bästa sätt. För sina ekoparker har Sveaskog tilldelats Världsnaturfondens pris "Gåva till jorden". I ekoparken som omfattar 5800 hektar finns allt från lövskog med jätteekar och en praktfull vårblomning till sandhedar med krokvuxna tallar. Här finns orkidéer och lundväxter, mattor av ljung och blåbär och lingon i överflöd. En ekopark är ett landskapsutsnitt med stora biologiska och ekologiska värden och en därtill avpassad skötselplan som granskas av Skogsstyrelsen. Det skogsbruk som bedrivs är anpassat till områdets natur- och kulturvärden liksom till den ekoturism som omfattar allt fler människor. Här finns en lång historia, ända sedan stenåldern, mest påtaglig i lämningar från den äldre järnålderns bebyggelselämningar, vilka är unika i Europa. Här finns en skogshistoria som innehåller både tragiska, tragikomiska och synnerligen intressanta inslag. På ett lyckligt sätt har den intensiva turismen, som tillhör den största i landet, kunnat förenas med områdets natur- och kulturhistoria. Den milslånga sandstranden räcker för alla, liksom skogen med sitt rutnät av vägar, vilka lämpar sig bra för fotvandring eller cykelturer. Skogen som en resurs för rekreation och sinnesro återstår att upptäcka för många. Det ligger i tiden med så kallade skogsbad, d v s ta sig tid i skogen och stänga av stadens brus. Detta har länge praktiserats i Japan och vunnit anklang över hela världen. Om författaren: Anders Johansson, född 1947 i Västerås, sedan 1972 bosatt i Kalmar, är författare, poet och fotograf.