Bläddra

En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Många synvinklar tas upp och bearbetas av Christian Texier i denna filosofiska betraktelse; barnets själsligt -andliga väsen och dess svårigheter att infoga sig i den fysiska kroppen, frågan om det läkepedagogiska sinnelaget, livets djupare mening med mera. En sådan filosofisk kommentar till alla föredragen i kursen har inte funnits tidigare, varken i Sverige eller internationellt. Boken är en hjälp och ett viktigt verktyg för den moderna läsarensom vill ta itu med Steiners text.