Bläddra

En gång snut…alltid snut

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

En gång snut…alltid snut

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Efter att ha arbetat som polis under drygt fyra decennier har jag samlat på mig mängder av händelser som alla skapat minnesbilder av både positiv och negativ art. När jag började var polisen en kommunal angelägenhet som tog slut den 1 januari 1965 då polisen förstatligades. Före förstatligandet fanns drygt 500 polismyndigheter i Sverige. Dessa distrikt har genom sammanslagningar successivt minskar till, idag, en polismyndighet. Detta har kanske inte varit helt fel men i samma takt har antalet polisstationer minskat och nu finns det nästan bara polisstationer i de större städerna. Polislivet har under dessa år gått igenom stora förändringar. Hur stora framgår av min bok där jag försöker skildra polisens, brottslighetens och min utveckling. Jag har under ett polisliv fått uppleva det mesta som kan drabba människor och sett både glädje och framförallt sorg i en fasansfull omfattning.