Bläddra

En inblick i 1700-talets skrädderi / A glimpse into 18th century tailoring

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Köp här

En inblick i 1700-talets skrädderi / A glimpse into 18th century tailoring

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Köp här
Studie av bevarade 1700-talsplagg i västgötska museisamlingar. Samtliga plagg är uppmätta för att läsaren ska kunna skapa sina egna dräkter. 1700-talets teknikutveckling lyfts fram i texter om sidenväveriet i Mariestad och Jonas Alströmers manufakturverk i Alingsås. Utdrag ur Metta Magdalena Lillies dagbok berättar om tidens mode i de högre samhällsklasserna. Boken är rikt illustrerad med nytagna foton på plaggen. Målgruppen är dels den som själv är intresserad av att konstruera och sy sin egen dräkt, dels den som har ett historiskt och kulturhistoriskt intresse. A study in preserved 18th century garments in swedish museum collections. All garments are measured so that the readers can create their own costumes. 18th century technological development is described in texts about a silk weaving mill and Jonas Alströmer’s manufactory in Alingsås. How the upper class were dressed is being clarified in excerpts from an old diary of a swedish lady. The book is richly illustrated with newly taken photos. The target group is partly those who themselves are interested in designing and sewing their own costume, partly those who are interesting in history and cultural heritage.