Bläddra

En mor blir till : Hur moderskap förändrar dig för all framtid

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En mor blir till : Hur moderskap förändrar dig för all framtid

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Boken behandlar den dramatiska psykologiska omställning det innebär att bli mor. Författarens utgångspunkt är att en mor föds psykologiskt ungefär på samma sätt som hennes barn föds fysiskt. Det som tar form i kvinnans medvetande är en ny mentalitet; moderskapet. I tre avsnitt beskrivs de olika faserna i processen. Under den första fasen, som omfattar graviditeten och förlossningen, fantiserar modern kring hur barnet kommer att bli och hur deras framtida liv tillsammans ska att te sig. Hennes inre är fyllt av förhoppningar, farhågor och oro. Författaren tar upp vad som händer när kvinnans fantasier kring det väntade barnet möter det verkliga barnet efter förlossningen och hur dessa föreställningar ofta kan fungera som självuppfyllande profetior.

Bokens andra del skildrar månaderna närmast efter barnets födelse. Med stor inlevelse skildras den nyblivna moderns allt överskuggande uppgift att trygga barnets överlevnad och hur hon ofta bävar inför detta kolossala ansvar. I det dagliga arbetet med att etablera en nära och kärleksfull relation till sitt barn aktualiseras kvinnans egna tidigare levnadshistoria. Vare sig kvinnan är medveten om det eller inte kommer hennes personliga förhållningssätt i hög grad att påverka barnets utveckling.

När det blir dags att integrera moderskapet med andra delar av livet, t  ex en återgång till yrkeslivet, ställs modern inför nya dilemman. Genom att bli mer förtrogen med sitt eget inre och hur det påverkar barnet kan kvinnan lättare identifiera områden där problem kan uppstå i framtiden.

En mor blir till ger en levande gestaltning av den mentala omställningsprocess som moderskap innebär och författaren bemödar sig om ett lättillgängligt språk. Nyblivna mödrar kan känna igen sina egna erfarenheter och även få hjälp att minska den ensamhet och isolering som många upplever. Flera mödrar får komma till tals och dessa kvinnors berättelser ger personlig vittnesbörd om hur livet förändras när man får barn.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av populärt hållen psykologi, vårdpersonal samt blivande och nyblivna föräldrar.

Översättning Per Rundgren