Bläddra

En ökenvandring

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

En ökenvandring

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Vad kan dölja sig bakom två människors liv i nutidens Sverige? Utåt sett verkar det mesta normalt. Det ljusa i relationen lyfts fram, men också de prövningar som uppstår i Annas och Olofs påtvingade sätt att leva. Det finns flera exempel på vad man kan stå ut med, tack vare stark kärlek. Tidsperioden sträcker sig från 1994 till 2019. Boken är upplagd i form av mosaiker, d v s några få utvalda, verkliga händelser gestaltar deras ca 24-åriga liv tillsammans. Texterna från Annas dagböcker är autentiska och direkt avskrivna - därför så kortfattade. Alla namn i boken är utbytta. Självbiografin är skriven under pseudonym, då det som styr texten är av känslig karaktär. Sverige ska vara en demokrati. Men hur kan då två människor tvingas leva i ofrihet?