Bläddra

En samtidig världshistoria

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Historia Historia och arkeologi
Köp här

En samtidig världshistoria

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Historia Historia och arkeologi
Köp här

Den engelskspråkiga litteraturen har under lång tid varit dominerande när det gäller världshistoriska översikter. Inte sedan 1980-talet har det getts ut ett motsvarande verk på svenska. Denna efterfrågade bok behandlar hela världens historia, från mänsklighetens begynnelse fram till vår egen tid.
Skildringen utgår från haven som världshistoriska utsiktspunkter, en spegling av att vår tids skiljelinjer mellan stater och länder är moderna uppfinningar. Utifrån havens roll som antingen skiljande eller förenande behandlar boken världens historia med de sociala villkoren i fokus.

En samtidig världshistoria betonar likheter och parallella drag mellan regioner. Genom medvetenhet om dessa samtidiga processer minskar risken för att framställa skeenden i andra världsdelar som mer exotiska och främmande än de faktiskt har varit. Ordet samtidig i bokens titel uttrycker också att historiska tolkningar alltid är beroende av den egna samtiden. 

Verket är kronologiskt uppbyggt och indelat i sex delar. I varje del finns en inledande översikt av perioden varpå kapitel om Medelhavet, Indiska oceanen, Stilla havet, Nordsjön, Östersjön och Atlanten följer. Varje del har också en inledande kronologisk översikt, en skildring av en för tiden intressant person, ett temaavsnitt om någon tidstypisk händelse och ett fördjupningskapitel som underlag för seminariediskussioner. Alla kapitel avslutas med förklaringar av nyckelbegrepp. Boken är illustrerad och har specialritade, instruktiva kartor.

Till boken finns en omfattande digital del med flera praktiska verktyg som gör den till en ovärderlig hjälp i förberedelserna inför föreläsningar och tentamina. Den digitala delen aktiveras med hjälp av koden som finns på omslagets insida.

En samtidig världshistoria är främst avsedd för grundkurser i historia vid universitet och högskolor och ger studenterna en möjlighet att ta del av världens historia utifrån nya utgångspunkter.