Bläddra

En trädgård av ljud : en bok om John Cage och The Cage age

En trädgård av ljud : en bok om John Cage och The Cage age

Köp här

Åren kring 1960 inträffade en av de stora konstrevolutionerna under 1900-talet. Signalerna kom denna gång inte från Paris utan från New York, som med ett slag, oväntat och eftertryckligt, trädde fram som den centrala konstmetropolen. En nyckelfigur i detta skeende var tonsättaren och konstfilosofen John Cage (1912-1992). Under sin nästan sextioåriga tonsättarbana framstod Cage som pionjär och inspiratör för nästan allt som under denna långa tidsrymd räknades som avantgarde - i musik, bildkonst, teater, dans. Neo-dada, Pop Art, happenings, instrumental teater, elektronmusik, minimalism, konceptkonst. John Cage blev en av det senare 1900-talets mest inflytelserika konstnärer, även för det europeiska (svenska) avantgardet genom sina många gästspel i Europa decenniet kring 1960. inte minst spelade han en viktig roll för hur Moderna museet i Stockholm. Om denna omvälvande epok - The Cage Age med Anthony Burgess benämning - har Torsten Ekbom skrivit en inspirerande och innehållsdiger bok, den första i sitt slag på svenska.

Bilden på omslaget är skapad av Kent Lindfors.