Bläddra

En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

En tur runt Västra Fjärdingen i Vårdnäs socken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
EN TUR RUNT VÄSTRA FJÄRDINGEN I VÅRDNÄS SOCKEN är en bok som berättar om byarna belägna i den västra delen av Vårdnäs socken; Södra och Norra Fjälla, Hugnebo, Stensvassa, Älgbosätter, Dänskebo, Sandebo och Hulta. I boken kan du följa historier om byarna med sina gårdar, torp och backstugor.Beskrivningar finns också om de stora skiftena på 1700- och 1800-talet och dess påverkan på bygden och dess människor. Boken är fylld av berättelser om människorna i byarna samt vilka familjer som från början bodde i husen, vilka i många fall är borta sedan åtskilliga år. Spåren finns dock kvar och kan inspirera till många ”torpvandringar”.Boken är rikligt illustrerad med bilder från förr och nutid och berättelsen är utformad som en rundtur på Fjälla-vägen och de gamla sockenvägarna (kyrkvägarna) Dänskebo- och Sandebovägarna. Kartor gör det också lätt att hitta de olika husen och gårdarna.Författaren till boken, Björn Sundén, har haft sitt fritidshus i Södra Fjälla sedan sommaren, födelseåret, 1944. Han har samlat egna bilder och minnen under åren men också intervjuat fl era av sina jämnåriga grannar. Detta, tillsammans med material från såväl Riksarkivet som Lantmäteriet och Vårdnäs Hembygdsförening, utgör en värdefull sammanfattning av en del av Vårdnäs socken, som på senare tid kommit att bli en betydande fritidsbebyggelse i Linköpings kommun.Målgrupp för boken var från början Björns egen familj men kom snabbt att utökas till grannar och andra hembygdsintresserade. Denna första upplaga kan därför med fördel kompletteras med berättelser och bilder som läsaren anser värdefullt att lägga till. Om dessa kompletteringar samt eventuella kommentarer skickas till Björn (se adressen på sid. 2) så kan ett supplement senare tryckas upp och distribueras till köparna av ”första-upplagan”!