Bläddra

Engelsk Affärsordbok/Svensk-engelsk affärsordbok

Köp här

Engelsk Affärsordbok/Svensk-engelsk affärsordbok

Köp här
Natur och Kulturs engelska affärsordböcker spänner över ett mycket brett område. Bank- och finansväsen, management, redovisning, börs, handel, industri och affärsjuridik är självklara områden, men ordböckerna täcker även marknadsföring, media, försäkring, personal, arbetsmarknad, myndigheter, organisationer, data, skatter och kommunikationer. Natur och Kulturs engelska affärsordböcker är resultatet av ett nära samarbete mellan författaren Lennart Oldenburg och ett antal kvalificerade fackmän från näringslivet.

Svensk-engelsk affärsordbok är helt nyproducerad och innehåller långt mer än enbart termer: Här finns en stor mängd fraser och uttryck till stor hjälp för den som vill uttrycka sig korrekt på engelska. Dessutom har 80 uppslagsord med extra rikhaltig fraseologi behandlats i specialartiklar, t ex betalning.

Svensk-engelsk affärsordbok

  • 25 200 ord och fraser
  • 358 sidor
  • 80 specialartiklar med extra rikhaltig fraseologi, t ex betalning, ekonomisk, företag, kostnad och sälja.