Bläddra

Enheten bortom mångfalden : två perspektiv på Hilma af Klints verk

Köp här

Enheten bortom mångfalden : två perspektiv på Hilma af Klints verk

Köp här
Hilma af Klint (1862-1944) är en av 1900-talets stora konstnärer, men hennes livsverk låg undangömt i mer än ett halvt sekel. 1986 visades hennes målningar för första gången på en internationell utställning i Los Angeles och väckte sensation inom konstvärlden. Nu, vid ingången till ett nytt millennium, finns äntligen den mognad som behövs för att förstå hennes måleri. Ovetande om varandra har författarna fördjupat sig i Hilma af Klints konstnärsskap och möts i denna bok. Anna Maria Svensson, konsthistoriker, för in Hilma af Klint bland 1900-talets stora modernister och banbrytare. Det visar sig att Klints tidigare än andra gav form åt de esoteriska strömningar som låg i tiden. Gurli Lindén har under fem års tid fördjupat sig i Klints opublicerade handskrifter. Nu ges möjlighet att följa den första målningsperioden 1906-1908 genom konstnärens egna kommentarer. De höga andliga mästare som gav henne uppdraget talar också i dessa texter. Två olika utgångspunkter som ger nya möjligheter att förstå Klints konstnärliga gärning. Hilma af Klint visste att hon var kallad att föra fram en djup sanning till mänskligheten: "Templets form skulle visa sig för mig och jag skulle bli formens danare."