Bläddra

Ensamhet och gemenskap i förvandling : vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner

Köp här

Ensamhet och gemenskap i förvandling : vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner

Köp här
Johnson och Värnlund var nära vänner under mellankrigstiden. I deras respektive arbeten diskuteras individen och kollektivet. De brevväxlade och Jimmy Vulovic bygger därför sin bok även på deras efterlämnade brev. Här beskrivs hur de kämpade för att nå ut i det borgerligt dominerade offentliga rummet en offentlighet som de båda genom sin politiska övertygelse var i stark opposition emot. Jimmy Vulovic är forskare och lärare vid Lunds universitet och kritiker i bl. a. Helsingsborgs Dagblad. Han har arbetet som nyhetsjournalist under ett flertal år.