Bläddra

Estetik och ingenjörskonst : den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
Köp här

Estetik och ingenjörskonst : den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
Köp här
I Sverige fins flera tusen vattenkraftverk. Över trehundra av dem har besökts av arkitektur- och designhistorikern Lasse Brunnström. Med sin bok kompletterar han den svenska arkitekturhistorien med ett tidigare gömt och glömt material. Isak Gustaf Clason, Ivar Tengbom, Axel R. Bergman och Osvald Almqvist är några av kraftverksarkitekterna i en värld där estetik möter ingenjörskonst. Ett rikt och välfunnet bildmaterial ackompanjerar framställningen.