Bläddra

Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

1600-talets senare hälft var en innehållsrik period i Englands historia. England blir åter en monarki efter den republikanska Cromwell-eran, landet råkar i krig, en pestepidemi bryter ut och Londons medeltida kärna förstörs i en storbrand. Kurt Nordman, pensionerad företagsledare och bergsråd, beskriver i bokens titelberättelse dessa händelser med utgångspunkt i Samuel Pepys berömda dagbok från tiden. Pepys stod som administratör i örlogsflottan nära kungen, men dagboken ger också en färgstark bild av människor och dagligt liv i hans egen omgivning.

Författaren har även andra strängar på sin lyra. Som avancerad amatörbotanist skriver Nordman om nordiska vildrosor, om växternas evolution och om Estlands natur. I boken ingår också ett flertal personteckningar, bland annat av författarna Frans. G. Bengtsson och Sten Selander.