Bläddra

Ett rum för jord

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Köp här

Ett rum för jord

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Köp här

Den platta marken började mjukt välva sig uppåt, den formade sig på höjden. Högbäddar förändrade trädgårdens rumslighet. Tillfälligt förändrades det lilla landskap som var trädgården.Mull var materialet till ny energi hämtat ur gammalt och dött. När jorden blev rik på mull skulle den stanna kvar på marken ch inte blåsa bort. Fukten skulle stanna kvar kring växternas rötter. Rötterna skulle få näring. Jorden i sig var stort nog. Så spännande att jag höll på att glömma själva målet. Odlandet.