Bläddra

European makers of edged weapons, their marks

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Militaria, vapen och rustningar Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

European makers of edged weapons, their marks

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Militaria, vapen och rustningar Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
1079 stämplar och märken av europeiska tillverkare av blanka vapen (klingsmeder, svärdfejare, fästesmeder, gelbgjutare etc.) ses i boken, i första delen i alfabetisk ordning efter tillverkarna. I den andra delen är stämplarna ordnade efter motiv för att underlätta bestämningen.Stämplar med bokstäver och initialer är införda i alfabetisk ordning. 1079 marks of European edged weapon makers (bladesmiths, furbishers, hiltmakers, brass moulders a.s.o.) are shown in the book, in the first part in alphabetical order of the makers. In the second part the marks are assorted in groups out of the motives to make the examination easier. Marks with shields with letters and initials are presented in alphabetical order.